Calon PNS

Nama Shadrul Fuady, S.H,
NIP 199707062022031009
Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda (III/a)
Jabatan Analis Perkara Peradilan
Nama Nurhalimatuz Zahro, S.H,
NIP 199611262022032007
Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda (III/a)
Jabatan Analis Perkara Peradilan
Nama Esra Wenda Lafau, A.Md.A.B.
NIP 199801062022032018
Pangkat/Gol. Ruang Pengatur (II/c)
Jabatan Pengelola Perkara

Translate ยป
Open chat
Skip to content