Role Model & Agen Perubahan

Role Model Pimpinan

Nama Dini Damayanti, S.H.
NIP 197712132001122001
Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan Ketua Pengadilan

Agen Perubahan

NAMA Endah Sundari, S.H.
NIP 199510152020122008
Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda (III/a)
Jabatan Analis Perkara Peradilan

Translate ยป
Open chat
Skip to content