Role Model & Agen Perubahan

Role Model Pimpinan

Nama Silvianingsih, S.H., M.H.
NIP 197608132000122001
Pangkat/Gol. Ruang Pembina (IV/a)
Jabatan Ketua Pengadilan

Role Model Hakim

Nama Akhmad Fakhrizal, S.H.
NIP 199409182017121003
Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda(III/a)
Jabatan Hakim

Agen Perubahan

NAMA Fajria Hidayati, S.H.
NIP 198603132009122002
Pangkat/Gol. Ruang Penata (III/c)
Jabatan Panitera Muda Perdata

Translate ยป
Open chat
Skip to content